Klasse BE - TilhengerlappenKlasse BE:

Klasse BE

Hvis du skal trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og som man ikke kan trekke med ren klasse B eller klasse B96, så må man ha klasse BE.

For å finne ut hva du kan trekke, vil vi anbefale at du tar en sjekk på Statens Vegvesen sin tilhengerkalkulator, hvor du legger inn skiltnummeret på både bilen og hengeren, så vil den vise hva du har lov å trekke med denne.Kalkulatoren finner du her og du kan laste den ned som en app til din telefon også, om du ønsker. (Gratis)

Før trekking må du alltid kontrollere de tekniske begrensningene i personbilens vognkort. Der finner du hva som er bilens «tillatt hengervekt» (maks aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen) og hva som er «tillatt vogntogvekt» (maks sum for bilens + tilhengerens aktuelle totalvekter). De tekniske begrensningene må ikke overskrides uansett hvilke førerkortklasser du har.

Tok du klasse BE før 19. januar 2013, gjelder ikke begrensningen på 3500 kg for tilhengerens tillatte totalvekt.

Tok eller tar du klasse BE for første gang etter 2004, fikk eller får du samtidig «gratis» rett til å føre traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt høyst 25.000 kg og konstruktiv hastighet høyst 40 km/t. Denne rettigheten markeres på førerkortet med klasse T kode 144.

 

Klasse B96

Fra 19. januar 2013 kan du dessuten få nytt førerkort påført kode 96 (klasse B 96) etter å ha gjennomført minst 7 timers obligatorisk opplæring på en trafikkskole eller hos en kursarrangør. Det kreves ingen førerprøve. Når opplæringen er registrert i Statens Vegvesens datasystem (3 dager etter fullført opplæring), kan du møte på en trafikkstasjon og bestille nytt førerkort.

Klasse B 96 gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten på 3500 kg for ren klasse B, dvs. vogntogvekt inntil 4250 kg for klasse B 96.

Grunnleggende minstekrav til opplæringen:

Trinn 2 Trinnvurdering – 45 min
Trinn 3 Trinnvurdering – 45 min
Trinn 4 Lastsikringskurs – 90 min
Trinn 4 Sikkerhetskurs på veg – 135 min

Hvis det er behov for ytterligere veiledning, så vil læreren informere om dette etter de første veiledningsleksjonene.

Shopping-cart