TRAFIKALT GRUNNKURS

Før du kan begynne å øvingskjøre på trafikkskole, annen godkjent opplæringsinstitusjon eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs.

Kurset er obligatorisk og det første trinnet i opplæringa. Det er på 17 timer med mørkekjøringsdemo og felles for alle klasser.

Kurset skal gi grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Både trafikkskoler og offentlig skole tilbyr grunnkurs. For å ta kurset må du være minst 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det når du går i 10. klassetrinn.

Førerkort fra før?

Har du førerkort i en annen klasse fra før trenger du ikke å ta trafikalt grunnkurs.

Bevis for å kunne øvingskjøre:

  • Tar du trafikalt grunnkurs i tidsrommet 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset gyldig bare i tida 16. mars – 31. oktober.
  • For å kunne øvingskjøre i tiddsrommet 1. november – 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring.
  • Når du har gjennomført mørkekjøringa, får du tilsendt nytt bevis som gjelder hele året, fra Statens vegvesen.

Mørkekjøringa er en viktig del av føreropplæringa som alle bør ta så tidlig som mulig.
(Tok du trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring før 2009, er ikke beviset ditt tidsavgrensa.)

14 skoletimer, inkludert førstehjelp

Innhold

  1. Trafikkopplæringen
  2. Grunnleggende forståelse for trafikk
  3. Mennesket i trafikken
  4. Øvingskjøring og kjøreerfaring
  5. Førstehjelp
  6. Tiltak ved trafikkulykke
  7. Mørkekjøring

Er du over 25?

Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs.
Førstehjelp og mørkekjøring er likevel obligatorisk, og må gjennomføres før du tar den praktiske prøven.

NB! Ha alltid med legitimasjon når du øvingskjører.

Shopping-cart