Mørkekjøring

Du lærer om

 • Årsakssammenhenger ved ulykker i mørket
 • Vurdering av risiko
 • Rett lysbruk og adferd ellers ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket

Ved den praktiske demonstrasjonen i bil i reelle trafikksituasjoner er det trafikklæraren som kjører og du som elev er passasjer.

I den lyse årstiden er det umulig å ta mørkekjøring. Da kan du fullføre trafikalt grunnkurs og begynne å øvelseskjøre uten.

Bevis for å kunne øvelseskjøre – VIKTIG

 • Tar du trafikalt grunnkurs i tiden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset gyldig bare i tiden 16. mars – 31. oktober.
 • For å kunne øvelseskjøre i tiden 1. november – 15. mars må du gjennomføre mørkekjøring.
 • Når du har gjennomført mørkekjøringen, får du tilsendt nytt bevis som gjelder hele året fra Statens Vegvesen.

Mørkekjøringen er en viktig del av føreropplæringen som alle bør ta så tidlig som mulig.

3 Timer mørkekjørings demonstrasjon

Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs

Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs

 1. Trafikkopplæringen
 2. Grunnleggende forståelse for trafikk
 3. Mennesket i trafikken
 4. Øvingskjøring og kjøreerfaring
 5. Førstehjelp
 6. Tiltak ved trafikkulykke
 7. Mørkekjøring

Er du over 25?

Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs.
Førstehjelp og mørkekjøring er likevel obligatorisk og må gjennomføres før du tar den praktiske prøven.

NB! Ha alltid med legitimasjon når du øvelseskjører.

Shopping-cart