Førstehjelp

Førstehjelpskurs

Du skal delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne:

 • oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan dette gjøres
 • tilegne seg ferdigheter i grunnleggende rutiner på skadestedet
 • videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

Du skal være førstemann på skadested

 • Sikring
 • Vurdere skadeomfang
 • Varsling
 • Grunnleggende rutiner på skadested
 • Øving i opptreden på skadested
 • Grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker
 • Øving i annen førstehjelp

Du lærer om:

 1. Plikter ved trafikkuhell
 2. Sikring av skadested
 3. Opptreden på skadested
 4. Vurdere skadeomfang

Shopping-cart