Av/På større vei og Forbikjøring

Hvordan det gjøres:

  1. Vurdere mulighet
  2. Speil, blink, og blindsone
  3. Legge seg ut
  4. Kjøre forbi/ avbryte
  5. Blinke inn
  6. Speil – lykter i innerspeil
  7. Legge seg inn igjen

Kurset består av tre deler:

  • Kort innledning og teori
  • Praktisk kjøring på veg (hoveddel)
  • Felles oppsummering og refleksjon

Logg Forbi Glatt og Trinn4

Download

Shopping-cart