MOPEDKURS

Etter at du har tatt trafikalt grunnkurs kan du ta mopedførerkortet. Opplæringen kan du begynne med når du er 15 år.

Før den praktiske opplæringen kan begynne, må du ta Grunnkurs Klasse AM146 (Moped). Kurset er på 3 timer, og kan tas etter du har gjennomført Trafikalt grunnkurs.

Opplæringen tilpasses trinn for trinn, ut i fra dine ferdigheter. Privat øvelseskjøring, gjør at du trenger mindre timer ved en trafikkskole.

Husk å sende søknad om førerkort i god tid. Dette kan du gjøre her: www.vegvesen.no
(Ca. 2 ukers behandlingstid, kan være enda lengre.)

Krav fra Statens Vegvesen før du kan ta førerkort er at du:

– Har sendt søknad om førerkort og fått denne godkjent.
– Er ferdig med opplæring hos en godkjent kjøreskole.
– Har fylt 16 år.
Selve førerprøven må du ta på Statens Vegvesen sin trafikkstasjon når du er fyllt 16 år.
Det er en teoriprøve ( ikke praktisk kjøring).

Lykke til!

13 Obligatoriske timer:

  • 3 timer grunnkurs (Nytt fra 1.1.2017)
  • Trinn 2 Trinnvurdering
  • 4 timer Sikkerhetskurs i trafikk
  • Trinn 3 Trinnvurdering
  • 4 timer sikkerhetskurs på veg

NB! Kjøretimer ut over de obligatoriske timer må tilpasses individuellt.

NB2! Ha alltid med legitimasjon når du øvelseskjører.

Shopping-cart